Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

Στις ευρωπαϊκές χώρες της κρίσης

οι εκλογές δεν παίζουν πια σχεδόν κανένα ρόλο, ακριβώς όπως και στις χώρες του Τρίτου Κόσμου που διοικούνται από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: