Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Όπου λαλούν πολλοί κοκόροι.... δεν μπορείς να κοιμηθείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: