Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

Συνταξιούχοι επιστρέφουν στη δουλειά τους
και προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους
και μάλιστα σε "χαμαλοδουλειές"!

Δεν υπάρχουν σχόλια: