Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

Πτώση του ελλείμματος κατά 41,5% στο τετράμηνο

Στα 6.313 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα στο πρώτο τετράμηνο του 2010 (Ιανουάριος - Απρίλιος) από 10.791 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2009 και περιορίστηκε κατά 41,5% έναντι ετήσιου στόχου για πτώση 35,1%, που προβλέπεται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ), περιλαμβανομένων και των μέτρων που ελήφθησαν τον Μάρτιο του 2010.

Τονίζεται ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του πρώτου τετραμήνου του 2010 οφείλεται τόσο στη μείωση των δαπανών όσο και στην αύξηση των εσόδων και έχει επιτευχθεί πριν ακόμη αποδώσουν πλήρως τα πρόσθετα μέτρα που θέσπισε η κυβέρνηση τον Μάρτιο και τον Μάιο του 2010.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν 10%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους, έναντι ετήσιου στόχου στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) για άνοδο 11,7%.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται και στην είσπραξη εσόδων ύψους 757 εκατ. ευρώ από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων για τη χρήση του 2008, στις αυξημένες εισπράξεις από ΕΦΚ και στον αναλογούντα ΦΠΑ καυσίμων, καπνού και αλκοολούχων ποτών, λόγω της αναπροσαρμογής των συντελεστών φορολόγησής τους, καθώς και στη μείωση των επιστροφών φόρων κατά 475 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στο ίδιο διάστημα, μειώθηκαν κατά 7,9%, έναντι στόχου στο ΠΣΑ για πτώση σε ποσοστό 4,8%.

Ειδικότερα, οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες κατά 8,6%, έναντι ετήσιου στόχου πτώσης σε ποσοστό 4,4%, ενώ οι δαπάνες για τόκους μειώθηκαν επίσης κατά 4,6% έναντι ετήσιας πρόβλεψης για αύξηση σε ποσοστό 5,1%.

Ο περιορισμός των πρωτογενών δαπανών οφείλεται κυρίως στην πτώση των δαπανών για την ασφάλιση και περίθαλψη (μείωση των επιχορηγήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία κατά 511 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009), των λειτουργικών και λοιπών δαπανών, όπως των επιχορηγήσεων και των καταναλωτικών δαπανών κατά 788 εκατ. και των αποδόσεων εσόδων τρίτων κατά 350 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ είναι περιορισμένες σε ποσοστό 39,1%, ενώ τα έσοδά του μειώθηκαν κατά 39,8% εν συγκρίσει με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια: